[1]
Stoltenberg, C. 2017. Medisinsk fødselsregister fyller femti – Kan olje lære oss noe om helsedata?. Norsk Epidemiologi. 27, 1-2 (Oct. 2017). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2407.