[1]
Ebbing, M. 2017. En fornyet informasjonsmodell for Medisinsk fødselsregister. Norsk Epidemiologi. 27, 1-2 (Oct. 2017). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2406.