[1]
HÃ¥berg, S.E., Ebbing, M. and Stoltenberg, C. 2017. Nasjonale registerkilder i epidemiologisk forskning. Norsk Epidemiologi. 27, 1-2 (Oct. 2017). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2403.