[1]
Kristensen, P. 2017. Medisinsk fødselsregister i miljøovervåkingen – muligheter og begrensninger. Norsk Epidemiologi. 27, 1-2 (Oct. 2017). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2402.