[1]
Klungsøyr, K. 2017. Medfødte misdannelser med basis i Medisinsk fødselsregister; tidstrender og mulige sammenhenger. Norsk Epidemiologi. 27, 1-2 (Oct. 2017). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2401.