[1]
Bjordal, J.M., Klovning, A. and Slørdal, L. 2009. Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?. Norsk Epidemiologi. 18, 2 (Sep. 2009). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v18i2.24.