[1]
Irgens, L.M. 2017. Medisinsk fødselsregisters fødsel og senere vekst; noen observasjoner og refleksjoner fra hornet på veggen. Norsk Epidemiologi. 27, 1-2 (Oct. 2017). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2395.