[1]
Holmen, J., Espnes, G.A., Håpnes, O., Rangul, V., Svebak, S., Sørensen, T. and Theorell, T. 2016. Jakten på helsefremmende faktorer i epidemiologisk forskning: Eksempler fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Norsk Epidemiologi. 26, 1-2 (Jul. 2016). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v26i1-2.2025.