[1]
Wergeland, E., Gjertsen, F. and Lund, J. 2016. Mangelfull overvåking av skadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv. Norsk Epidemiologi. 26, 1-2 (Jul. 2016). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v26i1-2.2024.