[1]
Ringerike, T., Glenton, C., Vist, G.E., Jamtvedt, G. and Nylenna, M. 2013. Tolker leserne forskningsresultater i trĂ¥d med forfatternes intensjoner?. Norsk Epidemiologi. 23, 2 (Nov. 2013). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1650.