[1]
Austvoll-Dahlgren, A. and Johansen, M. 2013. Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer. Norsk Epidemiologi. 23, 2 (Nov. 2013). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1649.