[1]
Vandvik, P.O., Berg, R. and Vist, G. 2013. En ny generasjon troverdige kliniske retningslinjer. Norsk Epidemiologi. 23, 2 (Nov. 2013). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1644.