[1]
Flottorp, S. and Aakhus, E. 2013. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis. Norsk Epidemiologi. 23, 2 (Nov. 2013). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1643.