[1]
Denison, E. 2013. Kunnskapsbasert folkehelse – eksempel fysisk aktivitet. Norsk Epidemiologi. 23, 2 (Nov. 2013). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1642.