[1]
Fure, B., Lauvrak, V., Arentz-Hansen, H., Skår, Åse, Ormstad, S.S., Vang, V.J. and Frønsdal, K.B. 2013. Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenesten. Norsk Epidemiologi. 23, 2 (Nov. 2013). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1639.