[1]
Nerhus, K.A., Anderssen, S.A., Lerkelund, H.E. and Kolle, E. 2011. Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse. Norsk Epidemiologi. 20, 2 (Aug. 2011). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v20i2.1335.