[1]
Andersen, B.J., Johansen, R. and Nord, E. 2011. Undervisningsprogram i videregående skoler om psykiske plager: Effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse. Norsk Epidemiologi. 20, 1 (Mar. 2011). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v20i1.1292.