[1]
Andersen, B.J. 2011. Effekter av program i skolen for å forebygge psykiske plager. Norsk Epidemiologi. 20, 1 (Mar. 2011). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v20i1.1291.