Achen, Thomas, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings Universitet, Sweden