Levold, Nora, Senter for teknologi og samfunn, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Norway