Magelssen, Morten, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Norway