Winkler, Mathias, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen, Norway