Lillemoen, Lillian, Senter for medisinsk etikk Institutt for helse og samfunn Medisinsk Fakultet, UiO