Vikan, Cornelia, Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR) Det humanistiske fakultet, NTNU, Norway