1.
Dahl S L, Vaksdal RH, Barra M, Gamlund E, Solberg CT. Abort og fosterreduksjon: En etisk sammenligning. EIP [Internet]. 29Mar.2019 [cited 15Dec.2019];13(1):89-11. Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/3002