1.
Bærøe K. Mellom samfunnsstrukturer og profesjon: om avgrensning, kultivering og premisser for adekvat skjønnsutøvelse i legerollen. Etikk Praksis - Nord J Appl Ethics [Internet]. 2011Oct.11 [cited 2020Jul.13];5(2):23-4. Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/1769