Olsen Sæle, Ove Ronny. “Fair Play I kroppsøvingsfaget I Lys Av Aristotelisk Dydsetikk”. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 7, no. 1 (May 14, 2013): 88-104. Accessed May 22, 2022. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/1792.