Hofmann, B., and S. Carson. “Filosofiens Rolle I Det Offentlige Ordskifte”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, Vol. 12, no. 2, Sept. 2018, pp. 87-03, doi:10.5324/eip.v12i2.2517.