Colnerud, G. “Lärares Yrkesetiska Dilemman Och Den ökande Juridifieringen I Sverige”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, vol. 8, no. 2, Nov. 2014, pp. 22-30, doi:10.5324/eip.v8i2.1856.