Tønnessen, S., L. Lillemoen, and E. Gjerberg. “Refleksjonsgrupper I Etikk: «Pusterom» Eller Læringsarena?”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, Vol. 10, no. 1, May 2016, pp. 75-90, doi:10.5324/eip.v10i1.1844.