Olsen Sæle, O. R. “Fair Play I kroppsøvingsfaget I Lys Av Aristotelisk Dydsetikk”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, vol. 7, no. 1, May 2013, pp. 88-104, doi:10.5324/eip.v7i1.1792.