Bærøe, K. “Mellom Samfunnsstrukturer Og Profesjon: Om Avgrensning, Kultivering Og Premisser for Adekvat skjønnsutøvelse I Legerollen”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, Vol. 5, no. 2, Oct. 2011, pp. 23-44, doi:10.5324/eip.v5i2.1769.