[1]
K. Bærøe, “Mellom samfunnsstrukturer og profesjon: om avgrensning, kultivering og premisser for adekvat skjønnsutøvelse i legerollen”, Etikk Praksis - Nord J Appl Ethics, vol. 5, no. 2, pp. 23-44, Oct. 2011.