Hofmann, B. and Carson, S. G. (2018) “Filosofiens rolle i det offentlige ordskifte: Hvordan har debatten om sorteringssamfunnet i 2017 påvirket forholdet mellom filosofi og samfunn? En innholdsanalyse”, Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 12(2), pp. 87-103. doi: 10.5324/eip.v12i2.2517.