Hofmann, B. and Carson, S. (2018) “Filosofiens rolle i det offentlige ordskifte”, Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 12(2), pp. 87-103. doi: 10.5324/eip.v12i2.2517.