Lillemoen, L., Syse, I., Pedersen, R. and Førde, R. (2016) “Er kliniske etikk-komiteer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bærekraftige?”, Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 10(2), pp. 127-140. doi: 10.5324/eip.v10i2.1939.