Ødegård, L. and Breivik, G. (2015) “Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball”, Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 9(2), pp. 33-51. doi: 10.5324/eip.v9i2.1867.