Tønnessen, S., Lillemoen, L. and Gjerberg, E. (2016) “Refleksjonsgrupper i etikk: «Pusterom» eller læringsarena?”, Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 10(1), pp. 75-90. doi: 10.5324/eip.v10i1.1844.