Olsen Sæle, O. R. (2013) “Fair play i kroppsøvingsfaget i lys av aristotelisk dydsetikk”, Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 7(1), pp. 88-104. doi: 10.5324/eip.v7i1.1792.