Eide, S. B. (2012) “Individuelt ansvar og sløvhet i profesjonsutøvelse”, Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 6(2), pp. 64-79. doi: 10.5324/eip.v6i2.1785.