Kvalnes, Øyvind and Øverenget, E. (2012) “Ethical Navigation in Leadership Training”, Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 6(1), pp. 58-71. doi: 10.5324/eip.v6i1.1778.