Bærøe, K. (2011) “Mellom samfunnsstrukturer og profesjon: om avgrensning, kultivering og premisser for adekvat skjønnsutøvelse i legerollen”, Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 5(2), pp. 23-44. doi: 10.5324/eip.v5i2.1769.