Achen, T. (2007) “Anvendt etik og forhandlet normdannelse”, Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 1(1), pp. 49-74. doi: 10.5324/eip.v1i1.1683.