Skjerve, Kjetil, and Trygve Lavik. 2019. “Don’t Join the Joyride:”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 13 (2), 5-19. https://doi.org/10.5324/eip.v13i2.2982.