Johansen, Martin Blok. 2014. “”Dic Cur hic” – En Kasuistisk Forskningsetik”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 8 (2):50-68. https://doi.org/10.5324/eip.v8i2.1853.