Thorseth, May, and Siri Granum Carson. 2014. “Temanummer Om Styring Av Naturressurser”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 8 (1):1-2. https://doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799.