Olsen Sæle, Ove Ronny. 2013. “Fair Play I kroppsøvingsfaget I Lys Av Aristotelisk Dydsetikk”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 7 (1):88-104. https://doi.org/10.5324/eip.v7i1.1792.