Eide, Solveig Botnen. 2012. “Individuelt Ansvar Og Sløvhet I Profesjonsutøvelse”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 6 (2), 64-79. https://doi.org/10.5324/eip.v6i2.1785.