Kvalnes, Øyvind, and Einar Øverenget. 2012. “Ethical Navigation in Leadership Training”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 6 (1):58-71. https://doi.org/10.5324/eip.v6i1.1778.