Bærøe, Kristine. 2011. “Mellom Samfunnsstrukturer Og Profesjon: Om Avgrensning, Kultivering Og Premisser for Adekvat skjønnsutøvelse I Legerollen”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 5 (2), 23-44. https://doi.org/10.5324/eip.v5i2.1769.